1. Sklep internetowy prowadzony jest przez FLOWGAB MAŁGORZATA KONARSKA-NOWAK z siedzibą w 03-287 Warszawa ul.Skarbka z Gór 23c m10 NIP: 522-251-17-90
 2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski i Europy.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ceny podane są z złotych polskich. 
 5. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia na stronie www.flowgab.pl.
 6. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 7. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i terminie jego realizacji.
 8. Sklep FlowGab wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD:
  • Dostawa Kurier DPD – Płatność przelew, 17 zł.
  • Dostawa Kurier DPD – Płatność przy odbiorze, 20 zł.
  • Odbiór osobisty – w naszej pracowni przy ul. Chudoby 67, 03-287 Warszawa po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
  • Przy dokonaniu zamówienia powyżej 300 zł koszt dostawy jest nieodpłatny.
 9. Płatność może być zrealizowana: 
  • Przelewem na rachunek bankowy
  • Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym lub za pobraniem.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, składając oświadczenie na piśmie. Termin ten liczy się od dnia dostarczenia przesyłki kupującemu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy nie przysługuje kupującemu w przypadku kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Koszt ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący
 12. Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres magazynu: FlowGab ul.            Chudoby 67, 03-287 Warszawa.
 13. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody                       producentów, Administratora.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia           02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt             niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie             Kodeksu cywilnego.
 15. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z       przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 16. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania         Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email     wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych                 warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub                       modyfikacji.